Nasz cel

-zwiększenie świadomości społecznej związanej z problemem autyzmu – przybliżenie objawów zaburzenia, wskazanie sposobów reagowania na nie, przybliżenie dostępnych metod i form terapii oraz edukacji -wsparcie Przedszkola nr 91 „Bajka”  w sfinansowaniu zakupu wybranych elementów wyposażenia sali do prowadzeni zajęć z zakresu Integracji Sensorycznej  (podwiesie,  platforma podwieszana, grzybek).