Opłaty

Udział w biegu charytatywnym NIEBIESKA FALA

jest odpłatny, a całość środków przeznaczona będzie na profilaktykę świadomości społecznej związanej z problemem autyzmu, w tym na wsparcie Szkoły Podstawowej nr 68 w Poznaniu.

Opłata wpisowa wynosi:

  • 49,00 zł – w terminie do 30 grudnia 2020 roku włącznie lub do wyczerpania limitu,
  • 64,00 zł – w terminie do 31 stycznia 2021 roku włącznie lub do wyczerpania limitu,
  • 79,00 zł – w terminie do 28 lutego 2021 roku włącznie lub do wyczerpania limitu,
  • 100,00 zł – w dniu zawodów, o ile wcześniej nie zostanie osiągnięty limit.

Dzieci i młodzież do ukończenia pełnoletności (urodzeni po 28 marca 2003 r.) opłata 49,00 zł przez cały okres trwania zapisów nie później niż do 28 lutego 2021 roku lub do wyczerpania limitu.

Opłaty startowe dokonywane są wyłącznie on-line w formularzu zapisów na stronie internetowej biegu www.niebieskafala.pl
Organizator nie zwraca opłaty wpisowej. Uczestnictwo w zawodach można przepisać na innego zawodnika w terminie do 10 marca 2021 r.