Skip to main content

Udział w biegu charytatywnym Niebieska miniFala oraz Niebieska Fala jest odpłatny, a zebrane ze sprzedaży pakietów środki zostaną przeznaczone na profilaktykę świadomości społecznej związanej z problemem autyzmu, a w szczególności na wsparcie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu poprzez sfinansowanie zakupu potrzebnego sprzętu terapeutycznego. 

A. Opłata wpisowa za bieg Niebieska miniFala wynosi: 

30,00 zł – w terminie do 11 grudnia 2022 roku włącznie lub do wyczerpania limitu, 

40,00 zł – w terminie od 12 grudnia 2022 roku do 6 stycznia 2023 roku włącznie lub do wyczerpania limitu, 

50,00 zł – w terminie od 7 stycznia 2023 roku do 6 lutego 2023 roku włącznie lub do wyczerpania limitu, 

60,00 zł – w terminie od 7 lutego 2023 roku do 6 marca 2023 roku włącznie lub do wyczerpania limitu, 

80,00 zł – w terminie od 7 marca 2023 roku do 19 marca 2023 roku włącznie lub do wyczerpania limitu (bez gwarancji numeru imiennego), 

100,00 zł – w dniu zawodów, o ile wcześniej nie zostanie osiągnięty limit (bez gwarancji numeru imiennego). 

Dzieci i młodzież do ukończenia pełnoletności (urodzeni po 26 marca 2005 r.) opłata ryczałtowa 40,00 zł przez okres trwania zapisów w terminie od 12 grudnia 2022 roku do 6 marca 2023 roku włącznie lub do wyczerpania limitu 

B. Opłata wpisowa za bieg NIEBIESKA FALA wynosi: 

59,00 zł – w terminie do 11 grudnia 2022 roku włącznie lub do wyczerpania limitu, 

69,00 zł – w terminie od 12 grudnia 2022 roku do 6 stycznia 2023 roku włącznie lub do wyczerpania limitu, 

89,00 zł – w terminie od 7 stycznia 2023 roku do 6 lutego 2023 roku włącznie lub do wyczerpania limitu, 

109,00 zł – w terminie od 7 lutego 2023 roku do 6 marca 2023 roku włącznie lub do wyczerpania limitu, 

129,00 zł – w terminie od 7 marca 2023 roku do 19 marca 2023 roku włącznie lub do wyczerpania limitu (bez gwarancji numeru imiennego), 

150,00 zł – w dniu zawodów, o ile wcześniej nie zostanie osiągnięty limit (bez gwarancji numeru imiennego). 

Dzieci i młodzież do ukończenia pełnoletności (urodzeni po 26 marca 2005 r.) opłata ryczałtowa 69,00 zł przez okres trwania zapisów w terminie od 12 grudnia 2022 roku do 6 marca 2023 roku włącznie lub do wyczerpania limitu. 

Opłaty startowe dokonywane są wyłącznie on-line w formularzu zapisów do którego link znajduje się na stronie internetowej biegu www.niebieskafala.pl. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej. Uczestnictwo w zawodach można przepisać na innego zawodnika w terminie do 19 marca 2023 r. 

W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany dopłacić różnicę do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej wpłaty; opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi; koszty uczestnictwa pokrywają zawodnicy; koszty organizacji pokrywają organizatorzy.