Skip to main content

NIEBIESKA FALA to bieg który posiada dwa podstawowe cele:

 • zebranie środków finansowych dla wybranej placówki oświatowej.
 • zwiększenie świadomości społecznej związanej z problemem autyzmu – przybliżenie objawów zaburzenia, wskazanie sposobów reagowania na nie, przybliżenie dostępnych metod i form terapii oraz edukacji.

Autyzm i inne zaburzenia ze spektrum autyzmu stanowią obecnie poważny i dość często spotykany problem. Osoby nim dotknięte, borykają się z zaburzeniami dotyczącymi trzech głównych stref rozwojowych: komunikacji  werbalnej i niewerbalnej, relacji społecznych oraz zainteresowań i sposobu zabawy (dotyczy dzieci).

Objawy autyzmu są bardzo zróżnicowane, nie można w jednoznaczny sposób opisać zachowania osoby dotkniętej owym zaburzeniem. To co najbardziej rzuca się w oczy, osobom postronnym, nieznającym problemu to:

 • problemy z komunikacją (np.: nieodpowiadanie na pytania, mowa niezrozumiała, inna melodia wypowiedzi, zupełny brak umiejętności komunikowania się i inne),
 • problemy z nawiązywaniem kontaktu wzrokowego, unikanie go,
 • zachowania nieadekwatne do sytuacji (wybuchy nieuzasadnionego śmiechu, płaczu, lęku, agresji),
 • zachowania autoagresywne,
 • upór, niechęć do zmian w przyzwyczajeniach i  sposobach postępowania,
 • nieumiejętność wyrażania emocji,
 • niechęć do kontaktu cielesnego, do przytulania, bycia blisko drugiej osoby, nawet znaczącej,
 • nieumiejętność  podejmowania typowej zabawy z rówieśnikami, bawienie się w „dziwny”, powtarzalny sposób – tzw. zabawa stereotypowa,
 • zachowania autostymulacyjne (uderzanie się, machanie rękoma, kiwnie, podskakiwanie, przyruchy, tiki itp.).

Dzieci dotknięte opisywanym wyżej zaburzeniem obecnie objęte są systemem opieki od najmłodszych lat.  Mogą podjąć  naukę w przedszkolach i szkołach specjalnych, integracyjnych  lub/i  masowych, w zależności od zakresu i intensywności występujących u nich zaburzeń.  W placówkach tych korzystają z różnorodnych metod i form terapii autyzmu.

Problem autyzmu, dotyka nie tylko osoby „chorej”. Jest niesamowitym wyzwaniem dla jej rodziny.  Dzieci z autyzmem wyglądają, jak inne dzieci, ale nie zachowują się jak one. Wzbudzają „zainteresowanie” na ulicy czy w innych miejscach publicznych. Niestety nadal świadomość społeczna dotycząca problemu pozostawia wiele do  życzenia. Rodzice dzieci z autyzmem, często słyszą „co za niegrzeczne dziecko!!!” . Mierzą się z krytycznymi spojrzeniami,  uwagami i komentarzami. Rodzice dzieci rozwijających się prawidłowo, nie zawsze przychylnie patrzą na integrację swoich pociech z dziećmi dotkniętymi  autyzmem. Często nie ma możliwości wspólnej zabawy czy nauki.

W ramach pierwszego celu od początku działalności zebraliśmy środki finansowe na wyposażenie czterech placówek

 • Przedszkole Integracyjne nr 91 „Bajka”,
 • Szkoła Podstawowa 112,
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 101,
 • Szkoła podstawowa nr 68,
 • Przedszkole nr 116 “Kolorowe Nutki”,
 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 107 im. Arkadego Fiedlera.