Skip to main content

W Szkole Podstawowej Specjalnej nr 107 im. Arkadego Fiedlera w Poznaniu uczy się aktualnie prawie setka dzieci. W szeregach naszej Szkoły znaleźć można dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności: są dzieci z lekką niepełnosprawnością, są dzieci
z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym. Są dzieci z Zespołem Downa, z zespołem Williamsa. Są też dzieci z autyzmem i to im poświęcony jest ten tekst. 

Jest taki piękny cytat, który mówi: „jeśli poznałeś jedną osobę z autyzmem – poznałeś jedną osobę z autyzmem” – i my się z tym w pełni zgadzamy! Każde dziecko, które spotykamy na swojej drodze jest niepowtarzalne i wyjątkowe – ze swoimi mocnymi stronami, ze swoimi upodobaniami, słabościami i marzeniami. A my takich wyjątkowych dzieci – dzieci z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu – w naszej szkole spotykamy na co dzień 19. 

Każde z dzieci ma niepełnosprawność sprzężoną z niepełnosprawnością intelektualną – niektóre z dzieci w stopniu lekkim, niektóre w stopniu umiarkowanym. Część dzieci porozumiewa się z innymi werbalnie wykorzystując mowę w komunikacji funkcjonalnej, część mówi, choć nie wykorzystuje mowy do komunikowania się. Są też dzieci, które nie mówią – wspieramy je wtedy wprowadzając komunikację alternatywną. 

W tzw. triadzie zaburzeń autystycznych wyszczególnione są zaburzenia interakcji społecznych i nad takimi trudnościami również pracują nasi uczniowie. Uczymy się wspólnie jak nawiązywać i podtrzymywać relację, o czym rozmawiać z dorosłymi a o czym
z rówieśnikami, jak zachować się w tramwaju i czego nie wypada robić w teatrze. 

Każde z dziećmi z autyzmem (jak i każde inne w naszej szkole)  ma opracowany na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia – Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. Znajdują się
w nim cele do pracy, które opracowywane są przez osoby prowadzące specjalistyczne zajęcia – rewalidację. 

Każdy z uczniów ma przyznane godziny zajęć rewalidacji, które obejmują takie zajęcia jak: 

– techniki szkolne – zajęcia, podczas których pracujemy nad wieloma umiejętnościami szkolnymi, takimi jak pisanie, czytanie, umiejętności matematyczne, koncentracja uwagi czy pamięć.  Jest to też czas, kiedy pochylamy się wspólnie nad treściami edukacyjnymi, które sprawiają trudność naszym uczniom.

– usprawnianie ruchowe – zajęcia, w czasie których dzieci ciężko pracują, by mieć prawidłową postawę ciała! Ćwiczą ręce i nogi w czasie zabaw takich jak: chwytanie i odbijanie piłki, skłony, podskoki czy ćwiczenia do muzyki. 

– komunikacja z otoczeniem – zajęcia z logopedą, które pozwalają ustanawiać umiejętności komunikacyjne – dla niektórych dzieci będzie to wprowadzanie komunikacji wspierającej
i alternatywnej, a dla innych zwiększanie zasobu słownictwa wykorzystując ich umiejętności werbalne. To też czas, w którym dzieci ćwiczą prawidłową artykulację, tak, byśmy mogli rozumieć się coraz lepiej. 

– zajęcia stymulacyjno-terapeutyczne – zajęcia, na których skupiamy się nad rozszerzaniem kompetencji emocjonalno-społecznych. Uczymy się nazywać i rozpoznawać emocje oraz znajdujemy najlepszy dla dziecka sposób na radzenie sobie z tym, co czuje. 

Nasza praca to nie tylko zajęcia edukacyjne – często jako szkoła wspieramy rodziców w ich codziennych trudnościach – pomagamy w treningu czystości czy oswojeniu przed wizytą u lekarza. 

Organizujemy dla dzieci zajęcia dodatkowe, np. zumbę czy narty, by rozwijać ich umiejętności i zainteresowania. W ciągu roku szkolnego dzieci mają możliwość brania udziału w licznych konkursach i turniejach szkolnych, ale również międzyszkolnych. 

Nasza codzienna praca to nie tylko ta w ławce szkolnej. Wychodzimy często poza mury szkoły, by uczniowie mieli okazję być uczestnikami najróżniejszych sytuacji społecznych. Robimy zakupy na pobliskim Rynku Jeżyckim, odwiedzamy Park Sołacki czy zjadamy lody w okolicznych lodziarniach. Możliwie często organizujemy wycieczki, jak na przykład ostatnie do Muzeum w Szreniawie czy do Nadleśnictwa Łopuchówko, które poza wiedzą niosą za sobą cudowne wspomnienia. 

Każde z dzieci, z którymi mamy przyjemność pracować codziennie stawia czoło swoimi własnymi trudnościom i codziennie też odnosi swoje zwycięstwo! A my, nauczyciele, te codzienne zwycięstwa zapamiętujemy na całe życie. 

https://youtu.be/jrXDyxD4KJs

Leave a Reply