Skip to main content

 REGULAMIN CHARYTATYWNEGO BIEGU Niebieska Fala oraz Niebieska miniFala 

1. ORGANIZATOR Organizatorem charytatywnego biegu „Niebieska Fala” zwanego dalej Biegiem jest Stowarzyszenie „Niebieska Fala” z siedziba w Poznaniu przy ul. Cześnikowskiej 7/4 współpracujące z: 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu, 

Marcelin Management Sp. z o.o., 

2. CEL 

wsparcie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu w sfinansowaniu zakupu brakującego sprzętu terapeutycznego, 

zwiększenie świadomości społecznej związanej z autyzmem – przybliżenie objawów zaburzenia, wskazanie sposobów reagowania na nie, przybliżenie dostępnych metod i form terapii oraz edukacji. 

• propagowanie zdrowego trybu życia, 

popularyzacja biegania w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych pełnosprawnych i osób z niepełnosprawnościami, 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami oraz z problemem autyzmu, 

• promocja Miasta Poznania jako przyjaznego osobom z spektrum autyzmu. 

3. TERMIN I MIEJSCE 

Bieg odbędzie się w dniu 26 marca 2023 (niedziela) przy trybunie nr 2 Stadionu Miejskiego w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej 17 (tzw. Skwer Play). Bieg podzielony będzie na poszczególne etapy: 

 1. A. Niebieska miniFALA – Bieg jest biegiem rodzinnym. Bieg zostanie przeprowadzony na dystansie 1000 metrów, po utwardzonej nawierzchni 100%, a meta biegu znajduje się w tym samym miejscu, co start. Limit czasu na ukończenie biegu wynosi 30 min 
 2. B. Niebieska Fala – Zawody startują o godzinie 14.00. Bieg zostanie przeprowadzony na dystansie 5 i 10 km oraz Nordic Walking 5 km (start o godzinie 14:03), po nawierzchni utwardzonej (30%) oraz leśnej (70%). Trasa będzie oznaczona niebiesko-białą taśmą. Limit czasu na ukończenie biegu na obydwu dystansach (5 i 10 km) wynosi 90 minut. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 15:30 zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu nie będą podlegać klasyfikacji. 

4. ZASADY UCZESTNICTWA 

A. Bieg Niebieska miniFala – w biegu rodzinnym Niebieska miniFala może wziąć udział każdy, bez względu na płeć i wiek, kto zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095). Start osoby niepełnoletniej wymaga zgody na udział podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego. Formularz zgody będzie dostępny w biurze zawodów. Za zachowanie i bezpieczeństwo dzieci na trasie, a także podczas całego wydarzenia odpowiadają rodzice lub uprawnieni opiekunowie. 

B. Bieg Niebieska Fala 5 km, Nordic Walking Niebieska Fala 5 km – w biegu NIEBIESKA FALA na dystansie 5 km może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który spełni poniższe warunki: – zapisze się na bieg przy pomocy formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.niebieskafala.pl 

– wniesie opłatę startową 

– podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095). Dopuszcza się do udziału w biegu Niebieska Fala na dystansie 5 km zawodników urodzonych przed 01.01.2012 roku (roczniki 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005). Ponieważ osoby te w dniu biegu nie będą pełnoletnie, w związku z powyższym są zobowiązani do okazania pisemnego pozwolenia na udział w imprezie od rodziców lub prawnych opiekunów wraz z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna w biurze zawodów wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika. 

 1. C. Bieg Niebieska Fala 10 km – w biegu Niebieska Fala na dystansie 10 km może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który spełni poniższe warunki: – zapisze się na bieg przy pomocy formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.niebieskafala.pl 

– wniesie opłatę startową 

– podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095). 

Bieg rodzinny Niebieska miniFala oraz bieg Niebieska Fala będzie rejestrowany przez kamery i fotografów. Uczestnicy, biorąc udział w biegu, wyrażają tym samym zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunków utrwalonych w materiałach filmowych, audio i fotografiach, także w materiałach reklamowych organizatora biegu oraz oficjalnych partnerów imprezy i zrzekają się wszelkich roszczeń w tym zakresie. Uczestnik biegu wyraża zgodę na otrzymywanie od organizatora informacji dotyczących organizowanych przez niego imprez, oraz informacji o partnerach biegu. 

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji biegu i akcji z nim związanych na podstawie umowy powierzenia, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.). Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu i poprawiania treści moich danych osobowych oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do uczestnictwa w biegu charytatywnym Niebieska Fala. 

5. ZAPISY 

A. Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej biegu www.niebieskafala.pl 

B. Zgłoszenia są przyjmowane do 19 marca 2023 r. lub do osiągnięcia limitu uczestników łącznie w biegu Niebieska Fala i Niebieska miniFala – 949 osób. 

C. Organizator zastrzega sobie prawo zarezerwowania dodatkowych 50 pakietów, w ramach puli pakietów organizatora. 

D. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu uczestników. W przypadku nie osiągnięcia limitu Organizator może umożliwić zapisanie się na zawody w dniu startu. 

E. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość. Pakiet może być odebrany osobiście lub przez osobę upoważnioną do odbioru pakietu. Pakiety można przepisywać po kontakcie z organizatorem do 19 marca 2023 r. (kontakt mailowy bieg@niebieskafala.pl) 

6. ŚWIADCZENIA 

Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy w biurze zawodów. Ponadto dla każdego uczestnika biegu Organizator przygotuje numer startowy + agrafki, a na mecie pamiątkowy medal. O ile warunki będą pozwalały Organizator zapewnia na trasie 10 km punkt odżywczy oraz dla wszystkich uczestników depozyt zlokalizowany w tym samym miejscu, gdzie biuro zawodów. Depozyt będzie czynny do zakończenia zawodów. 

7. KLASYFIKACJE 

W biegu Niebieska miniFala organizator nie przewiduje prowadzenia klasyfikacji. W biegu Niebieska Fala prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna, według której będą przyznawane indywidualne nagrody: 

 • • Open w kategorii kobiet na 5 km 
 • • Open w kategorii mężczyzn na 5 km 
 • • Open w kategorii kobiet na 10 km 
 • • Open w kategorii mężczyzn na 10 km 
 • • Open w kategorii kobiet na 5 km Nordic Walking 
 • • Open w kategorii mężczyzn na 5 km Nordic Walking 

W Biegu Niebieska Fala prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa, według której będą przyznawane nagrody. Zasady wyłonienia trzech najlepszych drużyn polegać będą na zliczeniu czasów brutto przez najlepszych trzech zawodników z danego klubu. Nagradzani będą trzej najwyżej sklasyfikowani zawodnicy z trzech pierwszych drużyn na dystansie 5 km, 10 km oraz 5 km Nordic Walking. O przypisaniu do konkretnej drużyny decyduje nazwa klubu wpisana w formularzu zgłoszeniowym. Nazwa zespołu musi być taka sama. np. Parkrun Poznań/KB Maniac i KB Maniac, to dwie różne drużyny. 

8. OPŁATY Udział w biegu charytatywnym Niebieska miniFala oraz Niebieska Fala jest odpłatny, a zebrane ze sprzedaży pakietów środki zostaną przeznaczone na profilaktykę świadomości społecznej związanej z problemem autyzmu, a w szczególności na wsparcie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu poprzez sfinansowanie zakupu potrzebnego sprzętu terapeutycznego. 

A. Opłata wpisowa za bieg Niebieska miniFala wynosi: 

30,00 zł – w terminie do 11 grudnia 2022 roku włącznie lub do wyczerpania limitu, 

40,00 zł – w terminie od 12 grudnia 2022 roku do 6 stycznia 2023 roku włącznie lub do wyczerpania limitu, 

50,00 zł – w terminie od 7 stycznia 2023 roku do 6 lutego 2023 roku włącznie lub do wyczerpania limitu, 

60,00 zł – w terminie od 7 lutego 2023 roku do 6 marca 2023 roku włącznie lub do wyczerpania limitu, 

80,00 zł – w terminie od 7 marca 2023 roku do 19 marca 2023 roku włącznie lub do wyczerpania limitu (bez gwarancji numeru imiennego), 

100,00 zł – w dniu zawodów, o ile wcześniej nie zostanie osiągnięty limit (bez gwarancji numeru imiennego). 

Dzieci i młodzież do ukończenia pełnoletności (urodzeni po 26 marca 2005 r.) opłata ryczałtowa 40,00 zł przez okres trwania zapisów w terminie od 12 grudnia 2022 roku do 6 marca 2023 roku włącznie lub do wyczerpania limitu 

 1. B. Opłata wpisowa za bieg NIEBIESKA FALA wynosi: 
 2. 59,00 zł – w terminie do 11 grudnia 2022 roku włącznie lub do wyczerpania limitu, 
 3. 69,00 zł – w terminie od 12 grudnia 2022 roku do 6 stycznia 2023 roku włącznie lub do wyczerpania limitu, 
 4. 89,00 zł – w terminie od 7 stycznia 2023 roku do 6 lutego 2023 roku włącznie lub do wyczerpania limitu, 
 5. 109,00 zł – w terminie od 7 lutego 2023 roku do 6 marca 2023 roku włącznie lub do wyczerpania limitu, 
 6. 129,00 zł – w terminie od 7 marca 2023 roku do 19 marca 2023 roku włącznie lub do wyczerpania limitu (bez gwarancji numeru imiennego), 
 7. 150,00 zł – w dniu zawodów, o ile wcześniej nie zostanie osiągnięty limit (bez gwarancji numeru imiennego). 

Dzieci i młodzież do ukończenia pełnoletności (urodzeni po 26 marca 2005 r.) opłata ryczałtowa 69,00 zł przez okres trwania zapisów w terminie od 12 grudnia 2022 roku do 6 marca 2023 roku włącznie lub do wyczerpania limitu. 

Opłaty startowe dokonywane są wyłącznie on-line w formularzu zapisów do którego link znajduje się na stronie internetowej biegu www.niebieskafala.pl. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej. Uczestnictwo w zawodach można przepisać na innego zawodnika w terminie do 19 marca 2023 r. 

W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany dopłacić różnicę do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej wpłaty; opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi; koszty uczestnictwa pokrywają zawodnicy; koszty organizacji pokrywają organizatorzy. 

9. POMIAR CZASU 

Pomiar czasu jest prowadzony tylko w biegu Niebieska Fala na dystansie 5 i 10 km oraz 5 km Nordic Walking w formie elektronicznej. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą bezzwrotnego chipa, który zawodnik otrzymuje wraz z numerem startowym w pakiecie. Na starcie/mecie biegu znajdować się będą maty kontrolne, 

które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na punkcie kontrolnym może spowodować dyskwalifikację. Zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera). 

10. BIURO ZAWODÓW 

Weryfikacja zawodników startujących w biegu oraz wydawanie pakietów startowych odbywać się będzie osobiście lub poprzez osobę upoważnioną na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem w biurze zawodów w niedzielę w dniu 26 marca 2023 roku od godz. 10:00 do godz. 13:30 na błoniach Stadionu Poznań, ul. Bułgarska 17, Poznań. Od godz. 12:31 nieodebrane numery w biegu NIEBIESKA miniFALA mogą zostać wydane niezapisanym osobom, chętnym do udziału w biegu. Od godz. 13:31 nieodebrane numery w biegu NIEBIESKA FALA mogą zostać wydane niezapisanym osobom, chętnym do udziału w biegu. Organizatorzy udostępnią także możliwość odbioru pakietów startowych w piątek 24 marca 2023 roku oraz w sobotę 25 marca 2023 roku. 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

A. Zawody odbywać się będą w pełnym reżimie sanitarnym obowiązującym w dniu zawodów. B. Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne. C. Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. D. Organizator nie zapewnia uczestnikom biegu ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub jakichkolwiek strat jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu rodzinnym Niebieska miniFala i Niebieska Fala. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników. E. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki. F. Organizatorzy nie odpowiadają za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). Prosimy o niepozostawianie w depozycie jakichkolwiek cennych rzeczy. W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy o osobisty każdorazowy kontakt z organizatorem. G. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne. 

H. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). I. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. J. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu. K. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu. L. Młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna. M. Protesty należy składać mailowo w terminie do 48 godzin po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników. N. Zgłoszenie się na bieg przez wiadomość e-mail, formularz zgłoszeniowy oraz zgłoszenie się na miejscu w biurze zawodów jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. O. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. P. Trasa wiedzie po terenach leśnych. Na tym odcinku biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody oraz przepisów określonych w Ustawie o lasach, a w szczególności: – zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – wszystkie śmieci należy zostawiać w miejscach do tego przeznaczonych), – schodzenia z trasy zawodów, – zakłócania ciszy. 

12. PRZEWIDYWANTY PROGRAM ZAWODÓW w dniu 26 marca 2023 roku 

 • 10:00 – 12:30 – zapisy (przy dostępności pakietów) i weryfikacja zawodników biegu rodzinnego Niebieska miniFala w biurze zawodów, 
 • 10:00 – 13:30 – zapisy (przy dostępności pakietów) i weryfikacja zawodników biegu Niebieska Fala w biurze zawodów, 
 • 12:45 – zbiórka uczestników na miejscu startu biegu rodzinna Niebieska miniFala, 
 • 12:55 – powitanie uczestników oraz otwarcie Biegu Rodzinnego Niebieska miniFala, 
 • 13:00 – start biegu rodzinnego Niebieska miniFala, 
 • 13:45 – zbiórka uczestników na miejscu startu biegu Niebieska Fala, 
 • 13:45 – wspólna rozgrzewka przed biegiem głównym Niebieska Fala, 
 • 13:55 – powitanie uczestników i otwarcie zawodów biegu Niebieska Fala, 
 • 14:00 – start biegu Niebieska Fala, 
 • 14:03 – start biegu Niebieska Fala Nordic Walking 
 • 14:15 – przewidywany czas przekroczenia mety przez zwycięzcę biegu Niebieska Fala 5 km, 
 • 14:35 – przewidywany czas przekroczenia mety przez zwycięzcę biegu Niebieska Fala 10 km, 
 • 15:30 – zamknięcie trasy dla uczestników Biegu Niebieska Fala, 
 • ok. 15:30 – ogłoszenie wyników i dekoracja zwycięzców, 
 • 16:30 – Zakończenie imprezy A. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Niebieska Fala 0000756133 z siedzibą w Poznaniu: ul. Cześnikowska 7/4. Z administratorem można skontaktować się mailowo: stowarzyszenie@niebieskafala.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora, 
 • B. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego zrealizowania zadań związanych z organizowanym biegiem oraz realizowaniem działań promocyjnych biegu w trakcie jego trwania oraz do miesiąca od zakończenia biegu. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane na platformie umożliwiającej wyszukiwanie konkretnego uczestnika biegu po imieniu i nazwisku, 
 • C. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 
 • D. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa, 
 • E. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem, 

13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż: 

  • F. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa,tel.: 22 860 70 86 
  • G. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością udziału w organizowanym biegu. 

Każdy uczestnik, dokonując zapisu oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zasady, a także zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zadań związanych z organizowanym biegiem. 

Administrator oświadcza, że stosuje rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane osobowe przed ich utratą, zniszczeniem oraz nieprawidłową modyfikacją w sposób właściwy. W szczególności rozwiązania technologiczne sprawdzone pod względem podatności na nieuprawnione przejęcie, zniszczenie, modyfikację lub niezgodne z celami przetwarzanie i wykorzystanie danych. 

KONTAKT DO ORGANIZATORA: 

Dyrektorzy biegu: Arkadiusz Bednarek, Wojciech Grabiński e-mail: bieg@niebieskafala.pl 

Oficjalny serwis internetowy zawodów: www.niebieskafala.pl 

www.facebook.com/biegniebieskafala/ 

www.instagram.com/biegniebieskafala/