Opłaty

Udział w biegu charytatywnym NIEBIESKA FALA

jest odpłatny, a całość środków przeznaczona będzie na profilaktykę świadomości społecznej związanej z problemem autyzmu, w tym na wsparcie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 112 w Poznaniu w sfinansowaniu zakupu elementów wyposażenia sali doświadczania świata, która pozwoli dzieciom poznawać fragmenty rzeczywistości w wyizolowanym i bezpiecznym.

Opłata wpisowa wynosi:

  • 30,00 zł – pierwsze 3 dni zapisów,
  • 40,00 zł – w terminie do 15 lutego 2019 roku włącznie lub do wyczerpania limitu,
  • 50,00 zł – w terminie do 15 marca 2019 roku włącznie lub do wyczerpania limitu,
  • 100,00 zł – w dniu zawodów, o ile wcześniej nie zostanie osiągnięty limit.

Opłaty startowe dokonywane są wyłącznie on-line w formularzu zapisów na stronie internetowej biegu www.niebieskafala.pl
Organizator nie zwraca opłaty wpisowej. Uczestnictwo w zawodach można przepisać na innego zawodnika w terminie do 15 marca.