Opłaty

Udział w biegu charytatywnym NIEBIESKA FALA

jest odpłatny, a całość środków przeznaczona będzie na profilaktykę świadomości społecznej związanej z problemem autyzmu, w tym na wsparcie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 101 w Poznaniu w sfinansowaniu zakupu elementów wyposażenia sali doświadczania świata, która pozwoli dzieciom poznawać fragmenty rzeczywistości w wyizolowanym i bezpiecznym.

Opłata wpisowa wynosi:

  • 40,00 zł – w terminie do 31 stycznia 2020 roku włącznie lub do wyczerpania limitu,
  • 50,00 zł – w terminie do 28 lutego 2020 roku włącznie lub do wyczerpania limitu,
  • 70,00 zł – w terminie do 10 marca 2020 roku włącznie lub do wyczerpania limitu,
  • 100,00 zł – w dniu zawodów, o ile wcześniej nie zostanie osiągnięty limit.

Dzieci do lat 15 (urodzeni przed 31 marca 2005 r.) opłata 40,00 zł przez cały okres trwania zapisów nie później niż do 10 marca 2020 roku lub do wyczerpania limitu.

Opłaty startowe dokonywane są wyłącznie on-line w formularzu zapisów na stronie internetowej biegu www.niebieskafala.pl
Organizator nie zwraca opłaty wpisowej. Uczestnictwo w zawodach można przepisać na innego zawodnika w terminie do 10 marca 2020 r.